865 постановление

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!

Получить полный доступ к документу

Вход для пользователей Стань пользователем

Доступ к документу можно получить: Для зарегистрированных пользователей:
Тел.: +7 (727) 222-21-01, e-mail: info@prg.kz, Региональные представительства

Для покупки документа sms доступом необходимо ознакомиться с условиями обслуживания
Я принимаю Условия обслуживания
Продолжить

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки

Постановление Правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 года № 865
О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 03.04.2020 г.)

В соответствии с Федеральным законом «Об обращении лекарственных средств» Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

Правила государственной регистрации и перерегистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;

Правила обязательной перерегистрации в 2019 — 2020 годах зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;

Правила ведения государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;

Правила установления предельных размеров оптовых и предельных размеров розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в субъектах Российской Федерации

изменения, которые вносятся в постановления Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с регулированием цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства.

2. Предельные отпускные цены производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства, зарегистрированные до вступления в силу настоящего постановления, подлежат включению в государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

3. Зарегистрированные до 26 октября 2010 г.:

предельные отпускные цены иностранных производителей в иностранной валюте на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, подлежат пересчету до 1 декабря 2010 г. в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации на 1 ноября 2010 г. (без представления заявления производителей о пересчете цены) с внесением соответствующих изменений в государственный реестр предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов;

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 листопада 2016 р. № 865

Про особливості нарахування плати за надану
послугу з централізованого опалення
населенню у разі відсутності у квартирі (будинку
садибного типу) та на вводах у багатоквартирний
будинок засобів обліку теплової енергії
в опалювальний сезон 2016/17 року

Кабінет Міністрів України постановляє:

 1. Установити, що:

1) у разі встановлення у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії нарахування плати за надані послуги з централізованого опалення проводити згідно з вимогами Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 30, ст. 1811);

2) у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії:

вимоги пунктів 21, 40—48 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630, під час нарахування плати за надану послугу з централізованого опалення для населення не застосовуються;

нарахування плати за надані послуги з централізованого опалення здійснюється на підставі середньозважених для відповідного населеного пункту показників споживання теплової енергії поточного розрахункового періоду, виставлених споживачам згідно з показниками будинкових засобів обліку теплової енергії, які перебувають на абонентському обліку виконавця послуг, були повірені та функціонували протягом всього розрахункового періоду. Середньозважене для відповідного населеного пункту споживання теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалюваної площі визначається як співвідношення загального обсягу споживання теплової енергії зазначеними будинковими засобами обліку теплової енергії (не враховуючи споживання юридичними особами та фізичними особами — підприємцями, які є власниками або орендарями нежитлових приміщень) до відповідної загальної опалюваної площі квартир, які розташовані у багатоквартирному будинку, обладнаному зазначеними будинковими засобами обліку теплової енергії (не враховуючи площу нежитлових приміщень юридичних і фізичних осіб —підприємців, які є власниками або орендарями зазначених приміщень);

3) у разі відсутності раніше встановлених будинкових засобів обліку теплової енергії, несправності таких засобів обліку, у тому числі, що не підлягає усуненню, плата за надану послугу з централізованого опалення нараховується згідно із середньомісячними показниками будинкових засобів обліку за попередній опалювальний період з урахуванням вимог пункту 12 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630;

4) у житлових будинках населеного пункту, які не обладнані засобами обліку теплової енергії, коригування нарахувань за послугу з централізованого опалення, надану у жовтні 2016 р., здійснюється з урахуванням вимог, встановлених цією постановою;

5) особливості нарахування плати за надану послугу з централізованого опалення населенню у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії, встановлені цією постановою, застосовуються у населених пунктах за умови оснащеності житлового фонду засобами обліку теплової енергії не менше 50 відсотків.

 1. Суб’єктам господарювання у сфері теплопостачання — виконавцям послуг з централізованого опалення:

у населених пунктах з рівнем оснащеності житлового фонду приладами обліку менше 50 відсотків у разі відсутності у квартирі (будинку садибного типу) та на вводах у багатоквартирний будинок засобів обліку теплової енергії нарахування плати за надані послуги з централізованого опалення здійснювати згідно з Правилами надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 р. № 630, з безумовним дотриманням вимог пунктів 40—48 зазначених Правил, зокрема під час розрахунку фактичної розрахункової норми витрати теплової енергії на опалення 1 кв. метра опалюваної площі (1 куб. метра об’єму) житлових будинків застосовувати середню розрахункову температуру зовнішнього повітря для відповідного населеного пункту, яка врахована в установлених тарифах на послугу з централізованого опалення в і-му місяці, та середню фактичну температуру зовнішнього повітря розрахункового періоду для відповідного населеного пункту в і-му місяці;

завершити протягом 2017 року встановлення будинкових засобів обліку теплової енергії.

 1. Обласним та Київській міській державним адміністраціям, суб’єктам господарювання у сфері теплопостачання інформувати щомісяця Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства про результати застосування цієї постанови.

Документ показан в сокращенном демонстрационном режиме!

Получить полный доступ к документу

Вход для пользователей Стань пользователем

Доступ к документу можно получить: Для зарегистрированных пользователей:
Тел.: +7 (727) 222-21-01, e-mail: info@prg.kz, Региональные представительства

Для покупки документа sms доступом необходимо ознакомиться с условиями обслуживания
Я принимаю Условия обслуживания
Продолжить

 • Корреспонденты на фрагмент
 • Поставить закладку
 • Посмотреть закладки
 • Показать изменения

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 декабря 2017 года № 865
Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2018 год

(с изменениями от 16.11.2018 г.)

В соответствии с пунктами 1 и 4 статьи 32 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить квоту на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2018 год в процентном отношении к численности рабочей силы:

1) по видам экономической деятельности согласно приложению к настоящему постановлению;

2) на привлечение трудовых иммигрантов в размере 4,2 %.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Постановление от 16 декабря 2019 года №1683. В частности, утверждены Правила обязательной перерегистрации в 2019–2020 годах зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включённые в перечень ЖНВЛП. Определён порядок расчёта предельной отпускной цены на лекарственный препарат при её перерегистрации в целях снижения.

Справка

Документ

 • PDF

  Постановление от 16 декабря 2019 года №1683

Внесено Минздравом России.

Федеральным законом от 6 июня 2019 года №134-ФЗ установлена обязанность держателя или владельца регистрационного удостоверения лекарственного препарата перерегистрировать предельные отпускные цены производителей на лекарственные препараты, включённые в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (далее – перечень ЖНВЛП), в случаях, установленных этим Федеральным законом, в том числе в случае снижения цены в иностранной валюте на лекарственный препарат в стране производителя или в странах, в которых он зарегистрирован или в которые поставляется производителем, а также при снижении цен на референтные лекарственные препараты для соответствующих воспроизведённых и биоаналоговых (биоподобных) лекарственных препаратов. Также предусмотрена однократная обязательная перерегистрация в 2019–2020 годах зарегистрированных ранее предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включённые в перечень ЖНВЛП, в порядке, установленном Правительством России.

Подписанным постановлением утверждены Правила обязательной перерегистрации в 2019–2020 годах зарегистрированных предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включённые в перечень ЖНВЛП. Правила ведения государственного реестра предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включённые в перечень ЖНВЛП, дополнены положениями о включении в указанный реестр информации, связанной с обязательной перерегистрацией. Определён порядок расчёта предельной отпускной цены на лекарственный препарат при её перерегистрации в целях снижения.

Действующими Правилами государственной регистрации и перерегистрации устанавливаемых производителями лекарственных препаратов предельных отпускных цен на лекарственные препараты, включённые в перечень ЖНВЛП (утверждены постановлением Правительства от 29 октября 2010 года №865), установлена возможность перерегистрации цены с учётом двойного уровня инфляции для всех лекарственных препаратов в ценовом сегменте до 50 рублей.

Внесёнными изменениями граница нижнего ценового сегмента увеличена с 50 до 100 рублей.

Предусмотрено сохранение ранее зарегистрированных или перерегистрированных предельных отпускных цен на иммунобиологические лекарственные препараты, лекарственные препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, в отношении производителей государств – членов Евразийского экономического союза, а также на лекарственные препараты в ценовом сегменте до 100 рублей.

Установлен особый порядок государственной регистрации цен на лекарственные препараты, предназначенные для использования в педиатрической практике.